Click to visit Stempelglede's Blog

Viktig informasjon:

Stempelglede er stengt fram til januar 2020 grunnet sykdom. Besøk gjerne bloggen på: https://stempelglede.typepad.com/stempelglede_design_team_/ for oppdateringer. Designteamet kommer til å legge ut bidrag av og til. Takk for tålmodigheten og for all støtte!

Klem fra Gunhild

Important information:

Stempelglede will be closed until January 2020 due to illness. Please visit the blog at: https://stempelglede.typepad.com/stempelglede_design_team_/ for updates. The design team will be sharing their projects every now and then. Thank you for your patience and support!

Hugs,
Gunhild

Photo Rubber Stamp Guide

Useful information about photo stamps:

A 'Photo Rubber Stamp' is a very detailed stamp. The image is made of tiny dots, and when using the right kind of ink and paper it looks like a photo. Here are some tips to help you get the best result when using Stempelglede's 'photo stamps'.

I have created a 'photo stamp guide' using 'photo stamps' from the Vintage Baby stamp set, please see the images below. Also if you like, please have a look at a guide that I made when releasing the 'Vintage Christmas' stamps: Click here to visit the blog to read more.

Nyttig informasjon om fotostempler:

Et fotostempel er et veldig detaljert stempel. Bildet er laget av bittesmå prikker, og hvis du bruker riktig type blekk og papir, ser det ut som et fotografi. Her kommer noen tips for å hjelpe deg til å få et best mulig resultat når du skal bruke fortostemplene.

Jeg har laget en 'fotostempel-guide' hvor jeg har brukt fotostemplene fra Vintage Baby-samlingen, se flere bilder nedenfor. Du kan også kikke innom bloggen for å se på en guide jeg lagde da jeg lanserte 'Vintage Christmas' stemplene: Klikk her for å komme inn i bloggen.

Photo Rubber Stamp Guide

Before you start:

1. First it is important to mount your stamps with cling foam or cling cushion. When using very detailed stamps, cushion of some type is a necessity.

2. It's important to make sure the stamp is clean. Even the tinyest piece of fiber on the stamp will show on the impression. I use a stamp cleaner, then I gently rinse the stamp with water (I try not to get the cushion wet) I also use a very soft toothbrush, and then I allow the stamp to air dry completely. When the stamp is completely dry, I use a very soft, large brush to remove any fiber that might be left.

Før du begynner:

1. Først må du montere stemplene på 'cling foam' eller 'cling cushion'. For fotostempler og andre veldig detaljerte stempler, er det nødvendig å ha en eller annen for for skumpute under stempelgummien for å få et pent resultat.

2. Det er viktig at stempelet er helt rent. Det minste lille rusk på stempelet vil kunne synes på stempeltrykket. Jeg bruker stempelrens, så skyller jeg stempelet forsiktig med vann (uten å la skumputa under bli våt) Jeg bruker også ofte en veldig myk tannbørste under rengjøringen av stempelet, før jeg lar stempelet lufttørke. Når stempelet er helt tørt bruker jeg en stor, myk pensel til å fjerne eventuelle rusk som er igjen på stempelet.

Photo Rubber Stamp Guide

Choose the right ink:

3. The ink should not be too wet or too thick. The best inks to use for photo stamps are dye inks of medium wetness. I peronally think that Ranger's Archival Ink is the best ink to use with photo stamps and other detailed stamps. If the ink pad is new and overly juicy, it is best to apply the ink with a brayer. Ink the stamp properly so that you can clearly see the image on the stamp surface and make sure the whole stamp is inked evenly. The less ink you use, the best result you get. The more ink you use, the darker the image will be. (See examples below.)

Velg riktig blekk:

3. Det bør ikke være for fuktig, eller for tykt. Det beste for fotostempler er 'dye inks', av medium fuktighet. Jeg synes personlig at Ranger's Archival Ink er det beste blekket for fotostempler og veldig detaljerte stempler. Hvis blekkputa er ny og altfor fuktig, er det best å påføre blekket med rulle. Påfør blekk nøye over hele stempelet slik at du tydelig kan se bildet på overflaten av stempelet og forsikre deg om at hele stempelet har et jevnt lag med blekk. Desto mindre blekk du påfører, desto bedre blir resultatet. Desto mer blekk du påfører, desto mørkere vil stempeltrykket fremstå. (Se eksempler nedenfor.)

Photo Rubber Stamp Guide

Choose the right paper:

4. It's important to use the right paper. Using regular card stock is not recommended. If you want to get the best result, I reccomend using glossy paper. I use "Inkssentials Gloss Paper" by Ranger. This is not the same as printer photo paper.

Velg riktig papir:

4. Det er også viktig å bruke riktig type papir. Å bruke vanlig kartong er ikke å anbefale. Hvis du vil ha et best mulig resultat må du bruke såkalt glossy kartong. Jeg bruker "Inkssentials Gloss Paper" fra Ranger. Dette er ikke det samme som printer-fotopapir.

Photo Rubber Stamp Guide

Photo stamp errors:

1. Ink pad too wet/juicy or too much ink.
Solution: use a brayer to apply the ink in a thin layer.

2. Too much pressure.
Solution: Place the stamp gently on the paper (lower it flat so that all surfaces touch at the same time) and then press firmly, without using too much pressure. Do not "slam" the stamp to the paper.

Fotostempel-feil:

1. Blekkputa er for fuktig (ny) eller det er for mye blekk på stempelet.
Løsning: Bruk en rulle til å påføre blekket i et tynt lag.

2. Stempelet ble presset for hardt ned.
Løsning: Plasser stempelet forsiktig mot papiret (så hele flaten av stempelet treffer papiret samtidig) og press med et jevnt trykk, men ikke for hardt. Ikke "dunk" eller "sleng" stempelet ned på papiret.

Photo Rubber Stamp Guide

Photo stamp errors:

3. Not enough ink. The Ink pad may be too dry or the application may be too light.
Solution: Re-ink the inkpad. Apply more ink onto the rubber stamp. Try using a brayer, it may be easier to apply the ink with a brayer.

4. White spots. The stamp didn't make full contact with the paper.
Solution: Make sure all surfaces of the stamp touch at the same time, press firmly and hold for a few seconds.

Fotostempel-feil:

3. For lite blekk. Enten er blekkputa for tørr eller så ble det påført for lite blekk på stempelet.
Løsning: Kjøp en flaske med blekk til å fylle på blekkputa. Påfør mer blekk på stempelet. Prøv å bruke en rulle til å påføre blekket med, noen synes dét er lettere.

4. Hvite flekker. Deler av stempelet var ikke i kontakt med papiret.
Løsning: Forsikre deg om at alle delene av stempelet treffer papiret samtidig, press med et jevnt trykk og hold i noen sekunder.

Photo Rubber Stamp Guide

Correctly stamped images:
Here are some examples of correctly stamped images. The images look crisp. All images are stamped onto gloss paper using Ranger's Archival Ink.

Fine stempeltrykk:
Her er noen eksempler på fine og klare stempeltrykk. Alle er stemplet på glossy kartong med Archival Ink fra Ranger.

Photo Rubber Stamp Guide

Practice makes perfect:
With a little practice you can get some really beautiful photo-like imprints for your projects.

Øvelse gjør mester:
Med litt trening kan du få nydelige foto-lignende stempeltrykk til prosjektene dine.

Photo Rubber Stamp Guide